Генерално собрание

Генерално Собрание на НФФ

Владе Петровски – Претседавач на Генерално собрание на НФФ

Вангелина Пармачка – Заменик Претседавачка на Генералното Собрание на НФФ

Африм Зибери – Заменик Претседавач на Генералното Собрание на НФФ