ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01/2019 од 21.03.2019 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ НА ИНФОРМАТИВНИ, ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОРИВНИ МАТЕРИЈАЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01/2019 од 21.03.2019 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ НА ИНФОРМАТИВНИ, ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОРИВНИ МАТЕРИЈАЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ

АХВ со препораки за поплавите
ФАО Работилница за зајакнување на агрометеролошкиот сектор
Годишно обраќање на Васка Мојсовска, претседател на НФФ и управниот одбор на организацијата

COMMENTS