-3.2 C
Skopje
Wednesday, January 26, 2022
Home Огласи

Огласи

Јавен повик бр.3/2022 за избор на маркетинг агенција за подготовка на бизнис план и за маркетинг

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

Јавен повик бр.2/2022 за избор на компанија со најповолна понуда за дизајн и печатење на прирачник за пчеларство

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

Јавен повик бр.1/2022 за избор на компанија со најповолна понуда за набавка на пчеларска опрема

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

Јавен повик бр 25/2021 за ангажирање на советодавна -консултантска компанија со тим од експерти:агроном,технолог,експерт за изработка на бизнис план, експерт за договорно производство, експерт...

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

Јавен повик бр.24/2021 за ангажман на маркетинг агенција за спроведување на истражување на пазарот за продажба на сок од јаболко, брендирање на производот...

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

Јавен повик бр.23/2021 Повик за ангажман на експерт за подготовка на мултидимензионална анализа на сиромаштијата во Северна Македонија

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

Јавен повик бр.22/2021 ...

Основна цел на овај повик е набавка на 1 (еден) пастеризатор и 1 (една) машина за миење јаболка за спроведување на Пилот интервенција- област...

Јавен повик 21/2021 За ангажман на експерт за административна, електронска и визуелна интеграција на корисниците на проектот со платформата за онлајн продажба на е-фарма...

Главната цел на оваа набавка е ангажирање на експерт за административна, електронска и визуелна интеграција на корисниците на проектот со платформата за онлајн продажба...

Јавен повик бр.20/2021 за ангажман на 3 експерти за анализа и планирање на локален буџет, локални социјални услуги и образовни услуги во рамки на...

Главната цел на оваа набавка е да се ангажираат 3 експерти за анализа и планирање на расходите на локалниот буџет, услугите и образованието на...

Јавен повик 19/2021 За ангажман на компанија за дизајн и печатење на прирачници поврзани со активностите и резултатите од проектот P9407 ,, Од попреченост...

Главната цел на оваа набавка е да се ангажира компанија која ќе подготви дизајн и печатење на прирачник со совети за производство на зеленчук...

Јавен повик бр.18/2021 За ангажман на компанија за дизајн и печатење на промотивни материјали за конференција, поврзани со активностите и резултатите од проектот P9407...

Главната цел на оваа набавка е да се ангажира компанија која ќе подготви дизајн и печатење на календари, нотеси  и банер и шест (6)...

Барање за прибирање на понуди за ангажирање преведувач во рамки на проектот „Национална платформа за женско претриемништво“, финансиран од Европската унија

Националната федерација на фармери со седиште на ул. Гиго Михајловски бр. 4/1/1 од Скопје, (Нарачател) која е е една од партнер организациите кои го...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 17/2021 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА  НАБАВКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ, АЛАТ И ОПРЕМА ЗА ГРАДИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО И НАБАВКА НА КОНЦЕНТРАТ/СУРОВИНИ ЗА...

Датум на објавување на повикот 27.10.2021 година ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ Националната федерција на фармери (НФФ) е здружение за земјоделскиразвој кое ги застапува земјоделците од сите региони на...

Барање за прибирање на понуди за набавка на чадори и брендирање на чадори

Националната федерација на фармери со седиште на ул. Гиго Михајловски бр. 4/1/1 од Скопје, (Нарачател) која е е една од партнер организациите кои го...

Јавен повик за ангажирање на компанија за дизајн и печатење на брошура, промотивен материјал и каталог во рамките на проектот P9407, „From disability to...

I. Вовед Националната федерација на фармери (НФФ) е најголемата земјоделска организација во земјата што ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски стопанства, локалните...

Јавен повик бр.15/2021

I. Вовед Националната федерација на фармери (НФФ) е најголемата земјоделска организација во земјата што ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски стопанства, локалните...

Оглас за ангажирање на експерти за советодавни услуги и мониторинг на пластеници, краварска и козарска фарма во рамки на проект P9407 From Disability to...

Националната федерација на фармери има потреба од ангажирање на експерти за за советодавни услуги и мониторинг на пластеници (3 експерти), краварска фарма (1...

Ангажирање на експерт за воспоставување на врски помеѓу социјални бизниси и производители на храна со попреченост во рамки на проект P9407 (Јавен оглас 13/2021

Националната федерација на фармери има потреба од ангажирање на експерт за воспоставување на врски помеѓу социјални бизниси и производители на храна со попреченост. Експертот...

Oглас за ангажирање на експерт за подготовка на брошура за правата на лицата со попреченост во рамки на проект P9407,, From Disability to FoodAbility...

Националната федерација на фармери има потреба од ангажирање на експерт за подготовка на брошура за правата на лицата со попреченост, вклучително и пристап до...

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОФАСИЛИТАТОР (ЈАВЕН ПОВИК БР. 11/2021)

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА Експерт за превод, ревидирање и униформирање на анкетни податоци (ЈАВЕН ПОВИК бр.10/21)

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА Експерт за интерпретација на податоци од анкета (ЈАВЕН ПОВИК бр.9/21)

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ИТ Експерт (ЈАВЕН ПОВИК бр.8/21)

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОМПАНИЈА ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ (ЈАВЕН ПОВИК БР 7/2021)

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 06/2021 ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕКВИЗИТИ ЗА СЕНЗОРНИ СОБИ И РЕКВИЗИТИ ЗА ИНКЛУЗИВНИ ДЕТСКИ...

Датум на објавување на повикот 04.05.2021 година ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ Националната федерација на фармерите е невладина и непрофитна организација која ги застапува земјоделците од сите региони на...

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РАЗВОЈ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ON LINE ПРОДАЖБА (ЈАВЕН ПОВИК БР.5/2021)

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ИТ ПОДДРШКА ВО НФФ (ЈАВЕН ПОВИК БР.4/2021)

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ АДМИНИСТРАТОР Е-ФАРМ ВО НФФ (ЈАВЕН ПОВИК БР. 3/2021)

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

Јавен повик број 2/2021 за прибирање на понуди за дизајн и печатење а информативни, едукативни и промотивни материјали на Националната федерација на фармери

16.03.2021 Националната федерација на фармерите е невладина и непрофитна организација која ги застапува земјоделците од сите региони на Македонија и сите земјоделски потсектори. НФФ има...

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТ КОООРДИНАТОР/КА (YOUTH LEADRSHIP OFFICER) ВО НФФ (ЈАВЕН ПОВИК БР.1/2021)

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 17/2020 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРУВАЊЕ НА ЖИВОТИНСКА ФАРМА

Датум на објавување на повикот 28.10.2020 година ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ Националната федерција на фармери (НФФ) е здружение за земјоделскиразвој кое ги застапува земјоделците од сите региони на...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 14/2020 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА (ТЕГЛИ И ШИШИЊА)

Вовед Националната федерација на фармери (НФФ) e најголема земјоделска организација во земјата која ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски стопанства, локалните земјоделски...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 13/2020 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КАЗАН ЗА ВАРЕЊЕ НА МАЏУН

Вовед Националната федерација на фармери (НФФ) e најголема земјоделска организација во земјата која ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски стопанства, локалните земјоделски...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 12/2020 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МАШИНА ЗА МЕЛЕЊЕ НА ЗЕЛЕНЧУК, ОВОШЈЕ И ДР.ПРОИЗВОДИ И МАШИНА ЗА ЛАДНО И...

Вовед Националната федерација на фармери (НФФ) e најголема земјоделска организација во земјата која ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски стопанства, локалните земјоделски...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 15/2020 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ФРЕЗА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВА И МАШИНА ЗА СОБИРАЊЕ НА СЕНО-СЕНОСОБИРАЧКА

Вовед Националната федерација на фармери (НФФ) e најголема земјоделска организација во земјата која ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски стопанства, локалните земјоделски...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 10/2020 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ДУПЛИКАТОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНВЕРТЕН СИРУП

Вовед Националната федерација на фармери (НФФ) e најголема земјоделска организација во земјата која ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски стопанства, локалните земјоделски...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 11/2020 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ДЕСТИЛАТОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Вовед Националната федерација на фармери (НФФ) e најголема земјоделска организација во земјата која ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски стопанства, локалните земјоделски...

ЈАВЕН ПОВИК бр. 09/2020 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРУВАЊЕ НА ЖИВОТИНСКА ФАРМА

Датум на објавување на повикот 30.09.2020 година ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ Националната федерција на фармери (НФФ) е здружение за земјоделскиразвој кое ги застапува земјоделците од сите региони на...

Јавен повик бр. 08/2020 за ангажирање на КООРДИНАТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПЛАЌАЊА

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство - Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ...

Јавен повик бр. 9/2020 за ангажирање на ТЕРЕНСКИ АСИСТЕНТ

Објавен на 10.08.2020 Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство - Стабилно село”. Целните групи со кои...

Stay Connected

22,878FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles