Author: НФФ

НФФ

1 32 33 34 35 340 / 347 POSTS
Мртва рака на виновата лоза

Мртва рака на виновата лоза

Пишува: дипломиран агроном Зоран Голубовски – Хромос Пестициди Кога ќе се спомене поимот болести на виновата лоза, секогаш првите асоцијации се на пл [...]
Зимска резидба на виновата лоза

Зимска резидба на виновата лоза

Пишува: проф. д-р Крум Бошков Под ампелотехника се подразбираат сите мерки кои се преземаат на виновата лоза во вид на насочување на стеблото или лас [...]
Да се заштити чокотот од мрзнење

Да се заштити чокотот од мрзнење

Пишува: Професор Драгољуб Жуниќ, "Полјопривредни лист" Во поголемите лозови насади се извршува есенска и зимска резидба за таа да заврши до почетокот [...]
1 32 33 34 35 340 / 347 POSTS