Author: НФФ

НФФ

1 26 27 28 29 30 32 280 / 311 POSTS
Справување со топлинскиот стрес

Справување со топлинскиот стрес

Справување со топлинскиот стрес Пишува: Соња Николова Високите температурите во лето како и компликуваната метаболичка динамика кај преживачите, при [...]
Cубвенционирана цена за посета на ИЗС во Нови Сад

Cубвенционирана цена за посета на ИЗС во Нови Сад

Cубвенционирана цена за посета на Интернационалниот Земјоделски Саем во Нови Сад Федерацијата на Фармерите на Република Македонија и оваа година орга [...]
1 26 27 28 29 30 32 280 / 311 POSTS