Author: НФФ

НФФ

1 23 24 25 26 27 250 / 261 POSTS
Заштита на Виновата Лоза

Заштита на Виновата Лоза

Пишува: инж.агр. Благојче Димитриев Главни болести кои ја напаѓаат виновата лоза се пламеницата, пепелницата и сивото гниење. Пламеницата е опасна б [...]
Зголемување на кредитните активности во земјоделството

Зголемување на кредитните активности во земјоделството

На конференција ,,Кредитирање во земјоделството - состојби и перспективи" која беше организирана од страна на Федерацијата на фармери на Република Мак [...]
Мртва рака на виновата лоза

Мртва рака на виновата лоза

Пишува: дипломиран агроном Зоран Голубовски – Хромос Пестициди Кога ќе се спомене поимот болести на виновата лоза, секогаш првите асоцијации се на пл [...]
Зимска резидба на виновата лоза

Зимска резидба на виновата лоза

Пишува: проф. д-р Крум Бошков Под ампелотехника се подразбираат сите мерки кои се преземаат на виновата лоза во вид на насочување на стеблото или лас [...]
1 23 24 25 26 27 250 / 261 POSTS