Author: НФФ

НФФ

1 21 22 23 24 25 26 230 / 255 POSTS
Справување со топлинскиот стрес

Справување со топлинскиот стрес

Справување со топлинскиот стрес Пишува: Соња Николова Високите температурите во лето како и компликуваната метаболичка динамика кај преживачите, при [...]
Cубвенционирана цена за посета на ИЗС во Нови Сад

Cубвенционирана цена за посета на ИЗС во Нови Сад

Cубвенционирана цена за посета на Интернационалниот Земјоделски Саем во Нови Сад Федерацијата на Фармерите на Република Македонија и оваа година орга [...]
Договори со сите Тутунари за Реколта 2014

Договори со сите Тутунари за Реколта 2014

Тутунарите и откупувачите се договорија да се склучат договори со сите тутунари за реколта 2014 Околу 17 отсто помалку ќе тежи годинашната реколта ту [...]
Градење на фарма за овци

Градење на фарма за овци

Градење на фарма за овци Пишува: дипл.агр. Јелица Бешлиќ Кај овците објектите имаат за цел да остварат што подобра заштита од врнежи и ветрови, а [...]
Штали за слободно држење на молзни крави

Штали за слободно држење на молзни крави

Пишуваат: дипл. инж. агр. Зоран Налетоски, м-р Наташа Матева Експонирањето на генетскиот потенцијал на молзните крави е можно само во услови на добра [...]
1 21 22 23 24 25 26 230 / 255 POSTS