Author: НФФ

НФФ

1 2 3 4 23 20 / 226 POSTS
Ефективни, а не дискриминаторни мерки за руралните жени во земјоделските и руралните политики и програми

Ефективни, а не дискриминаторни мерки за руралните жени во земјоделските и руралните политики и програми

  Жените од руралните средини се невидливи и заборавени од страна на државата. Социјалната исклученост, невработеноста, родовата диск [...]
НФФ организира обуки со сточарите и ги информира за законските регулативи

НФФ организира обуки со сточарите и ги информира за законските регулативи

Околу 100 стоачри присуствуваа на работилниците организирани од НФФ со подршка на Шведскиот кооперативен центар We Effect, каде што беа информирани де [...]
Обраќање на Мојсовска на 20 годишниот јубилеј на Агенцијата за потикнување и развој на земјоделството  и 50 години советодавен јавен сервис

Обраќање на Мојсовска на 20 годишниот јубилеј на Агенцијата за потикнување и развој на земјоделството и 50 години советодавен јавен сервис

Со поздравен говор на 20 годишниот јубилеј на Агенцијата за потикнување и развој на земјоделството во РМ и 50 години советодавен јавен сервис, се об [...]
НФФ ги презентира своите активности пред студентите на Факултетот за земјоделкси науки и храна

НФФ ги презентира своите активности пред студентите на Факултетот за земјоделкси науки и храна

60 студенти од прва година на Факултетот за земјоделкси науки и храна во Скопје присуствуваа на презентацијата на Националата федерација на фармери [...]
Изложба на мед и пчелни производи во Кочани

Изложба на мед и пчелни производи во Кочани

Во организација на Еколошкото пчеларско друштво „Златна кошница“, од 19 до 21 октомври во Кочани се одржа традиционалната Изложба на мед и пчелн [...]
Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат. Ова е главната по [...]
Декларација за подобрување на социјалната и економската положба на жените од руралните средини

Декларација за подобрување на социјалната и економската положба на жените од руралните средини

Министерство за труд и социјална политика и Министерството за земјоделство заедно со Националната федерација на фармери и Мрежата за рурален развој на [...]
Говор на Васка Мојсовска, претседател на НФФ

Говор на Васка Мојсовска, претседател на НФФ

Jас сум Васка Мојсовска, земјоделка и првата претседателка на Националната федерација на фармери. Тоа за мене претставува посебна чест и задоволство б [...]
Снежана Танева :Сите сметаат дека јас не сум смеела да земам имот од татко ми

Снежана Танева :Сите сметаат дека јас не сум смеела да земам имот од татко ми

Родова еднаквост важен дел за развој на секое семејно земјоделско стопансто. Токму тоа го потврдува следниот пример: Снежана Танева од Мрзенци з [...]
1 2 3 4 23 20 / 226 POSTS