Author: НФФ

НФФ

1 2 3 4 32 20 / 318 POSTS
НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Богданци

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Богданци

Презентација на CEDAW препораките за руралните жени ,човековите права и дискриминацијта низ призмата на земјоделството е тема на денешната едукативна [...]
НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Кочани

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Кочани

Едукативна трибина за родова еднаквост се одржа денес и во Кочани, каде што посебно се зборуваше за семејното насилство и дискриминацијта и Законот з [...]
НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Берово

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Берово

Стереотипите , предрасудите, дискриминацијата се едни од пречките за подобрување на економскиот и социјалниот статус на руралните жени. Затоа, се важ [...]
УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА МЕРКАТA 115 ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НАМЕНЕТА ЗА ЖЕНИ НОСИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА МЕРКАТA 115 ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НАМЕНЕТА ЗА ЖЕНИ НОСИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО

КОРИСНИЦИ За проектите од мерка 115, потенцијален корисник е земјоделско стопанство чиј носител е жена, упишано во Единствениот регистар на земјод [...]
Презентација на проектот за лица со попреченопсти во руралните средини – проектот „From Disability to FoodAbility”

Презентација на проектот за лица со попреченопсти во руралните средини – проектот „From Disability to FoodAbility”

Проектот „From Disability to FoodAbility”, кој се реализира во временски период од јули 2019 до јуни 2021 година, има за цел да придонесе кон подобру [...]
НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Гостивар

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Гостивар

Одржана едукативна средба за родова еднаквост во руралните средини во Гостивар, каде што беше потенцирано дека вакви дискусии, размена на искуства и [...]
НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Неготино

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Неготино

Проблемите со пласманот на грозјето, неизградени патишта, недостапност на социјални услуги, непостоење на берза на цени, стереотипи,предрасуди , жени [...]
НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Ресен

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Ресен

Земјоделството, развојот на селата и нивните жители низ призмата на човековите права, дискриминација, толеранција, насилство, еднакви можности и родо [...]
Изјава на Васка Мојсовска, претседателка на Националната федерација на фармери за мерката 115 за активен женски член во земјоделското стопанство

Изјава на Васка Мојсовска, претседателка на Националната федерација на фармери за мерката 115 за активен женски член во земјоделското стопанство

Со изменетите критериуми и услови во мерката 115 за активен женски член во земјоделско стопанство во Програмата за финансиска поддршка за рурален раз [...]
Средба на НФФ со Комората за храна и земјоделство и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во Словачка

Средба на НФФ со Комората за храна и земјоделство и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во Словачка

Националната федерација на фармери во рамките на студиската посета во Словачка реализира средба со Комората за храна и земјоделство во Словачка и Аге [...]
1 2 3 4 32 20 / 318 POSTS