Author: НФФ

НФФ

1 2 3 32 10 / 317 POSTS
ГОДИШНО ОБРАЌАЊЕ НА ВAСКА МОЈСОВСКА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НФФ

ГОДИШНО ОБРАЌАЊЕ НА ВAСКА МОЈСОВСКА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НФФ

Почитувани новинари, почитувани земјоделци Национална федерација на фармери преку својот секторски систем за лобирање и оваа година ги анализираше&nb [...]
Промовирање на кратки прегледи на ЕУ земјоделските политики

Промовирање на кратки прегледи на ЕУ земјоделските политики

Пред членовите од потсекторските групи на НФФ во МЗШВ и во самата организација, како и пред членовите на Управнит одбор на НФФ беа презентирани ЕУ кр [...]
НФФ: Во 2020 посебен осврт на пласманот и младите фармери

НФФ: Во 2020 посебен осврт на пласманот и младите фармери

Одржана четвртата седница на Управен одбор на НФФ на која се разгледуваа новите изборни политики на НФФ и родовата политика на Федерацијата. Управнио [...]
Мерка 115 за активен женски член во земјоделско стопанство

Мерка 115 за активен женски член во земјоделско стопанство

Ушне неколку дена остануваат за аплицирањето за мерката 115. Само да ве потсетиме дека рокот за аплицирање е 26.12.2019. [...]
Презентирана декларацијата на ООН за правата на селаните

Презентирана декларацијата на ООН за правата на селаните

Пред земјоделците и државните институции денес канцеларијата на Постојаната координаторка на ООН и Националната Федерација на фармери (НФФ) презентир [...]
ТОКА ИМЕ -ДЕКЕМВРИ 2019

ТОКА ИМЕ -ДЕКЕМВРИ 2019

Излезе новиот број на единственото регионално списанието за земјоделство и рурален развој [...]
Декларацијата на ООН за правата на селаните и другите лица кои работат во руралните средини

Декларацијата на ООН за правата на селаните и другите лица кои работат во руралните средини

ООН Декларацијата за правата на селаните и другите лица кои работат во руралните средини е нов инструмент на Обединети нации за човекови права кој [...]
Состанок на мрежата на млади фармери на НФФ

Состанок на мрежата на млади фармери на НФФ

40 млади земјоделци присуствуваа на Годишниот состанок на Мрежата на млади фармери на НФФ, кој се одржа во Скопје. На самиот почеток им беа презентир [...]
НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во с. Самоков

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во с. Самоков

Поголема инволвираност на жените од руралните средини во креирањето на земјоделските и руралните политики и на локално и на национално ниво“, е една [...]
НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Богданци

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Богданци

Презентација на CEDAW препораките за руралните жени ,човековите права и дискриминацијта низ призмата на земјоделството е тема на денешната едукативна [...]
1 2 3 32 10 / 317 POSTS