Студиски кружок за нови технологии за комуникација за лицата со оштетен вид во руралните средини

Студиски кружок за нови технологии за комуникација за лицата со оштетен вид во руралните средини

Одржано годишното собрание на НФФ
Започна бербата на грозје во неготинскиот и кавадаречкиот регион.
Јавен Повик бр. 6/2020 Зa пријавување на експерт/ти за подготовка на АНАЛИЗА НА НАРУШЕНИТЕ И ПРЕКИНАТИ ПАЗАРНИ ВРСКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО КАКО РЕЗУЛТАТ НА КОРОНА КРИЗАТА И ПРЕПОРАКИ ЗА НИВНО НАДМИНУВАЊЕ НА КРАТОК И СРЕДЕН РОК

Одржан е прв состанок на студиски кружок во рамки на проектот за социо-економско зајакнување на лица со попреченост од руралните средини From Disability to FoodAbility. Во рамките на студискиот кружок се разговараше на тема нови адаптивни технологии и софтвер за лица со оштетен вид со цел на истите да им се олесни комуникацијата особено во корона пандемија кога е намалена физичката комуникација како и пристапот до информации. Проектот се спроведува со поддршка од Шведската организација за развој We effect и Шведската организација RadioAid ( Radiohjalpen).

COMMENTS