Редовна седница на Годишно собрание на Национална федерација на фармери

Редовна седница на Годишно собрание на Национална федерација на фармери

НФФ организираше посета на саем за храна и пијалоци во Солун
НФФ: Лозари честит празник Свети Трифун и подобра продажна цена оваа година на грозјето
Јавен Повик бр. 6/2020 Зa пријавување на експерт/ти за подготовка на АНАЛИЗА НА НАРУШЕНИТЕ И ПРЕКИНАТИ ПАЗАРНИ ВРСКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО КАКО РЕЗУЛТАТ НА КОРОНА КРИЗАТА И ПРЕПОРАКИ ЗА НИВНО НАДМИНУВАЊЕ НА КРАТОК И СРЕДЕН РОК

Националната федерација на фармери на 8 август 2020 (сабота)ќе ја одржи Редовна  седница на Годишно Собрание, каде што ќе се разгледуваат и усвојуваат извештаите кои следуваат за тековната година и 2019 година.

COMMENTS