НФФ Управен одбор во амфитеатарот кај  Палурци

НФФ Управен одбор во амфитеатарот кај Палурци

НФФ реализира средба со одделението за рурален развој во Министерството за земјоделство во Словачка .
Едукација „тренери за тренери“
Презентирана декларацијата на ООН за правата на селаните

Седница на Управниот одбор на НФФ на отворено во амфитеатарот кој се наоѓа во близина на вештачкото езеро Палурци (гевгелиски регион). На самиот состанок се разговараше за организирање на Годишното собрание на НФФ и организирање на Првиот земјоделски ZOOM форум на 7 јули на тема„Земјоделството и Корона кризата“. На самиот Управен одбор се дефинираа стратегиите за лобирање за престојниот откуп на пченицата , како и за престојните откупи за грозјето, градинарските култури и овоштарството.
Управниот одбор го усвои полугодишниот извештај на НФФ 2020 и ги разгледа активностите на НФФ во делот на лобирањето и застапувањето.

COMMENTS