Телефони на кризните општински штабови

Телефони на кризните општински штабови

Јавен повик бр. 02/2019 за прибирање понуди за набавка на ново патничко моторно возило за потребите на Националната федерација на фармери
Доделени наградите на новинарите што го претставуваат „гласот на невидливите“
Честит Илинден

Националната федерација на фармери во насока да излезе во пресрет на руралното население и земјоделците ги споделува телефонските контакти на кризните општински штабови, каде што сите може да се обратите доколку имате потреба од дополнително движење за време на овој период, или имате потреба од дополнителни информации, забележани се определени нерегуларности и слично.

KrizniStaboviKontakti

COMMENTS