Телефони на кризните општински штабови

Телефони на кризните општински штабови

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Берово
50 фармери во организација на ННФ го посетија земјоделскиот саем во Нови Сад
Online едукативни сесии за земјоделските процеси и политики во ЕУ

Националната федерација на фармери во насока да излезе во пресрет на руралното население и земјоделците ги споделува телефонските контакти на кризните општински штабови, каде што сите може да се обратите доколку имате потреба од дополнително движење за време на овој период, или имате потреба од дополнителни информации, забележани се определени нерегуларности и слично.

KrizniStaboviKontakti

COMMENTS