ФАО: Нема докази дека добитокот и домашните миленици можат да го пренесат корона вирусот (COVID-19) на луѓето

ФАО: Нема докази дека добитокот и домашните миленици можат да го пренесат корона вирусот (COVID-19) на луѓето

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА МЕРКАТA 115 ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НАМЕНЕТА ЗА ЖЕНИ НОСИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО
НФФ средба со Фармери од Малезија
Организирано земјоделство до сигурен пласман

ФАО континуирано ги следи и споделува информациите за состојбата со корона вирусот на глобално ниво и ги координира активностите за превенција, подготвеност и откривање кај животните во соработка со СЗО и ОИЕ, по принципот на единствен здравствен пристап One Health.

Нема докази за вмешаност на животните (добиток и домашни миленици) во ширењето на корона вирусот и нема потреба за преземање на мерки што можат да ја загрозат благосостојбата на животните. Наместо тоа, ФАО ги промовира вообичаените хигиенски практики на миење раце пред и после контакт со или хранење на добиток и домашни миленици, вклучително и внимателно ракување со месо од диви животни, во согласност со нормалната добра практика.

Од почетокот на појавата на COVID-19, ФАО активно ги промовира хигиенските практики и новостите за епидемијата преку своите комуникациски канали на глобално ниво и ја советува јавноста да ги земе предвид следниве пораки:

  • Во моментов нема докази дека кучињата играат улога во ширењето на COVID-19. Како општа пракса, при грижата за кој било вид на животни, секогаш мијте ги рацете пред и после комуникација со нив.
  • Луѓето не треба да ракуваат, колат, продаваат, подготвуваат или консумираат месо што потекнува од диви или домашни животни кои се болни или кои умреле од непознати причини.
  • Не треба да се консумира сирово месо од дивеч или необработени јадења кои содржат крв од диви животни. Овие практики ги доведуваат луѓето во висок ризик од заразување со бројни инфекции.
  • Било каква невообичаена болест или смрт кај животните треба да се пријави кај надлежните органи за здравјето на животните.

COMMENTS