Работилница на мрежата на млади фармери и жени фармери на НФФ

Работилница на мрежата на млади фармери и жени фармери на НФФ

Економско и социјално јакнење на руралните жени
Одржан состанок на Националната конвенција на ЕУ за РМ
НФФ:„Работници мора да бидеме погласни“

Кои се предизвиците и проблемите на младите и жените во руралните средини и на што конкретно треба понатаму да работиме заеднички, се разговараше на вчерашната работилница организирана со претставници и претсавнички на Мрежата на млади фармери и Мрежата на жени фармери вчера. Токму овие насоки НФФ ќе ги искористи за понатамошно дејствување во своите активности. На настанот присуствуваа 23 претставника и е дел од активностите на проектот „Институционална поддршка на НФФ“ подржан од We Effect.

COMMENTS