Работилница за примена на пристапот базиран на човековите права за лицата со попреченост во Македонски Брод

Работилница за примена на пристапот базиран на човековите права за лицата со попреченост во Македонски Брод

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Богданци
НФФ реализира средба  со државниот секретар на Министерството за труд и социјална политика, Јована Тренчевска
НФФ: Косовската царина направи голема штета врз земјоделството, ЦЕФТА не е веќа гаранција за заштита и успех

Во Македонски Брод презентирана анализата за правата и потребите на лица со попреченост од рурални средини и работилница за примена на пристапот базиран на човекови права HRBA на која учествуваат претставници од локални институции и тоа од општина М.Брод, општина Пласница и Здравствен дом од општина М.Брод. Пред самата средба НФФ реализира средба со градоначалникот на Македонски Брод, Живко Силјаноски. Работилницата е дел од проектот “From Disability to FoodAbility”, кој се имплементира од Националната федерација на фармери со поддршка на Шведската организација за развој We Effect и Radiohjаlpen. Како надворешна експертиза на полето на лица со попреченост во овој проект е вклучен Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје.

COMMENTS