НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во општина Василево

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во општина Василево

ФАО: Нема докази дека добитокот и домашните миленици можат да го пренесат корона вирусот (COVID-19) на луѓето
Посета на земјоделски саем во Пловдив
НФФ: Косовската царина направи голема штета врз земјоделството, ЦЕФТА не е веќа гаранција за заштита и успех

Едукативна средба во општина Василево – Струмичко со земјоделци за човекови прави, родова еднаквост и дискриминација . Стериотипите сеуште пречка за развој на жените во руралните средини. Јавните здравствени и социјални услуги недостапни за жителите во овие села, а пласманот како и долгото чекање за исплата на откупените земјоделските производи најголем проблем за земјоделците. Малите земјоделци и земјоделки најмаргинализирани и дискриминирани во регионот. Средбата е дел од проектот “Институционална поддршка за НФФ” подржан од We effect.

COMMENTS