НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во општина Василево

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во општина Василево

Земјоделците сами си прават патишта до нивите
Пласманот најприоритет на НФФ за 2018
25 кг јуфки руралните жени донираа во Дневниот центар за децата со посебни потреби, Домот за деца без родители и Домот за стари лица во Берово

Едукативна средба во општина Василево – Струмичко со земјоделци за човекови прави, родова еднаквост и дискриминација . Стериотипите сеуште пречка за развој на жените во руралните средини. Јавните здравствени и социјални услуги недостапни за жителите во овие села, а пласманот како и долгото чекање за исплата на откупените земјоделските производи најголем проблем за земјоделците. Малите земјоделци и земјоделки најмаргинализирани и дискриминирани во регионот. Средбата е дел од проектот “Институционална поддршка за НФФ” подржан од We effect.

COMMENTS