50 земјоделци во организација на НФФ на земјоделски саем во Солун

50 земјоделци во организација на НФФ на земјоделски саем во Солун

НФФ реализира средба со АФПЗРР
NFF lobby and advocacy 2018
Зимска работилница во Кочни

Педесетина фармери во организација на Националната федерацијата на фармери по 17 пат присуствуваа на саемот за земјоделство Агротика во Солун, кој е еден од најголемите саеми за земјоделство и механизација во Југо – Источна Европа. На 40 000 метри квадратни 2000 изложувачи од 46 земји во 17 хали  ги имаа изложено своите производи и услуги. Посетителите имаа можност да видат современи земјоделски машини за примарна обработка, како и машини и опрема за пакување на овошје и зеленчук. Ваквите саемски посети НФФ ги организира со цел да се дадат можности на земјоделските производители да видат нови технолошки достигнување, кои се во насока на осовременување на земјоделството.

COMMENTS