Претставници од повеќе асоцијации на фармери и земјоделски задруги од Република Србија во посета на НФФ

Претставници од повеќе асоцијации на фармери и земјоделски задруги од Република Србија во посета на НФФ

Донесен новиот правилник зa продажба од куќен праг
НФФ оглас за финансиски координатор
Со светилки наградени новинарите од „невидливите“

Претставници од повеќе асоцијации на земјоделци и земјоделски задруги од Република Србија  ја посетија Националната федерација на Фармери. Менаџерот за членство Благојче Најддовски ја презентираа работата на организацијата. Гостите изразија подготвеност за идна соработкa со НФФ  и споделување на искуства.Тие истакнаа дека треба да се работи многу во подобрувањето на квалитетот на животот на руралните жени и гледаат дека се исти со предизвиците на жените во руралните средини во Македонија. Во Република Србија само 16%  од вкупното обработливо земјиште е во сопственост на жени земјоделки,  60 % од руралните жени во Република Србија  немаат пензиско осигурување и земјоделските пензии во Република Србија изнесуваат симболични 91 евро на месечно ниво.

COMMENTS