Мерка 115 за активен женски член во земјоделско стопанство

Мерка 115 за активен женски член во земјоделско стопанство

НФФ Активности за лобирање и застапување 2018
Зимска работилница во Кочни
НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во с. Самоков

Ушне неколку дена остануваат за аплицирањето за мерката 115. Само да ве потсетиме дека рокот за аплицирање е 26.12.2019.

Infoflaer_Merka115_web-1

COMMENTS