Мерка 115 за активен женски член во земјоделско стопанство

Мерка 115 за активен женски член во земјоделско стопанство

НФФ: Да се реализира мерката 115 за активен женски член во земјоделско стопанство од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој 2019 и да се зголеми бројот на одобрени апликации од 100 на 400
Женско претприемништво неискористен извор за економски раст
НФФ: Во пакетот на економски мерки треба да се опфатени регистрираните индивидуални земјоделци, субвенционирање на 50% од зелената нафта за земјоделците е добродојдена

Ушне неколку дена остануваат за аплицирањето за мерката 115. Само да ве потсетиме дека рокот за аплицирање е 26.12.2019.

Infoflaer_Merka115_web-1

COMMENTS