Мерка 115 за активен женски член во земјоделско стопанство

Мерка 115 за активен женски член во земјоделско стопанство

Честит 8ми Март
НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во с. Самоков
Барања на НФФ за решавање на проблемите со откупот на грозје

Ушне неколку дена остануваат за аплицирањето за мерката 115. Само да ве потсетиме дека рокот за аплицирање е 26.12.2019.

Infoflaer_Merka115_web-1

COMMENTS