Мерка 115 за активен женски член во земјоделско стопанство

Мерка 115 за активен женски член во земјоделско стопанство

Работилница за примена на пристапот базиран на човековите права за лицата со попреченост во општина Чешиново-Облешево
Промовирање на кратки прегледи на ЕУ земјоделските политики
Јавен Повик бр. 5/2020 за избор на компанија за подготовка на еден мини документарен филм за жените во руралните средини, пет видеа за изградба на пластеници во семејства кои имаат лица со попреченост и живеат во рурални средини и едно видео за кампања „Купувајте домашни земјоделски производи “

Ушне неколку дена остануваат за аплицирањето за мерката 115. Само да ве потсетиме дека рокот за аплицирање е 26.12.2019.

Infoflaer_Merka115_web-1

COMMENTS