Состанок на мрежата на млади фармери на НФФ

Состанок на мрежата на млади фармери на НФФ

Средба на НФФ со Комората за храна и земјоделство и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во Словачка
НФФ соопштение: Да се реализира мерката 115 за активен женски член во земјоделско стопанство од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој 2019 и да се зголеми бројот на одобрени апликации на од 100 на 400
Обука на млади фармери за органско производство

40 млади земјоделци присуствуваа на Годишниот состанок на Мрежата на млади фармери на НФФ, кој се одржа во Скопје. На самиот почеток им беа презентирани активностите кои НФФ ги имплементира во рамките на проектите „Институционална поддршка на НФФ“ и „From Disability to FoodAbility”, подржани од We Effect. На самиот почеток се гледаше и филмот на националната шведска телевизија Radiohjаlpen направен за лицата со попреченост во Македонија. Гоце Димовски, Лазе Ѓорѓиевски, членови на НФФ ги презентираа позитивните искуства од студиската посета на младите фармери во Србија реализирана во летниот период оваа година. Невладината меѓународна организација Млади инфо ги презентира финасиските можности кои ги имаат за мадите фармери. На самиот состанок е подготвен план на активности за Мрежата на млади фармери за 2020. Во наредниот перидо НФФ ќе работи на поголем развој на оваа мрежа . Состанокот е дел од активностите на проектот „Институционална поддршка на НФФ“, подржан од Шведската развојна органзиација We Effect.

COMMENTS