Јавен повик бр. 02/2019 за прибирање понуди за набавка на ново патничко моторно возило за потребите на Националната федерација на фармери

Јавен повик бр. 02/2019 за прибирање понуди за набавка на ново патничко моторно возило за потребите на Националната федерација на фармери

Препораките на НФФ за климатските промени и земјоделството прифатени од Собраниската комисија за еднакви можности
50 фармери во организација на ННФ го посетија земјоделскиот саем во Нови Сад
Женско претприемништво неискористен извор за економски раст
  1. За организацијата

Националната федерација на фармерите е невладина и непрофитна организација која ги застапува земјоделците од сите региони на Македонија и сите земјоделски потсектори. НФФ има за цел да ги штити економските, социјални и културни интереси и работи на подобрување на пазарните и производствените услови, во насока на одржлив развој и висок квалитет во земјоделството и руралниот развој.

Националната федерација на фармери има потреба од набавка на ново патничко моторно возило.

  • Цел на набавката

Главната цел на набавката е ново патничко моторно возило според потребите на Националната федерација на фармери.

Критериуми за понуда

Понудата подготвена од продавачот на возилото треба да ги содржи следниве критериуми. Технички компоненти:

1. Број на врати – 5,

2. Моќност / Максимална сила kW (KS) – Минимум 70KS

3. Потрошувачка во просек (комбинирано) – помалку од 7 литри/100км

4. Вид на гориво – бензин

5. Зафатнина cm3 – минимум 1300

6. Менувач – мануелен

7. Клима уред

Финансиски компоненти:

  1. Цената мора да се наведе со вклучен ДДВ.

Друга компонента:

1. Наведете го гарантниот период за возилото.

  • План за работа и распоред

Краен рок за доставување на понудата е 15.11.2019 год.

Одлуката за проценка на примената понуда ќе биде испратена најдоцна до 25.11.2019 година.

Возилото треба да се достави најдоцна до 20.12.2019 год.

  • Временска рамка за плаќање

Договорот и плаќањата ќе се вршат во македонски денари (ден.).

Активности: Процент: Датум на плаќање:
Авансна уплата по потпишувањето договорот 60% 27.11.2019
Доплата на останатиот дел после доставување на возилото 40% 25.12.2019
  • Декларација за поврзаност

Опишете дали вашата компанија/вработени имаат какви било деловни или лични врски поврзани со Националната федерација на фармери.

  • Контакт

Ве молиме, испратете ја вашата понуда со сите придружни документи на следните (е-пошта) адреси за контакт: nff@nff.org.mk и dzejlan.veliu@nff.org.mk или на: Национална федерација на фармери, ул. Гиго Михајловски 4-1/1, Скопје.

COMMENTS