Брошура подготвена од Националната конвенција на ЕУ за нашата држава

Брошура подготвена од Националната конвенција на ЕУ за нашата држава

НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во с. Самоков
Младите фармери на НФФ на студиско патување
Снежана Танева :Сите сметаат дека јас не сум смеела да земам имот од татко ми

Ви ја споделуваме брошурата подготвена од Националната конвенција на ЕУ за нашата држава во која се дадени препораките за Поглавјето 11 за земјоделство и рурален развој. НФФ беше активно вклучена во дефинирањето на препораките
Линк – http://nkeu.mk/wp-content/…/2019/09/Brosura-B5-mak-final.pdf

COMMENTS