Честит 8ми септември

Честит 8ми септември

НФФ реализира средба со АФПЗРР
НФФ средба со Фармери од Малезија
Средба на руралните жени од НФФ и Здружението рурални жени од Словенија

Националната федерација на фармери на сите земјоделци и граѓани на Македонија им го честита 8ми спетември – денот на независноста на државата. Со својата работа македонскиот земјоделец во сите овие години на независност и транзиција поминува низ тежок трнлив пат и сепак има надеж и желба да дејствува за просперитет на својата држава преку произвоство на најважниот ресурс за секоја држава, а тоа е храната. Само обединети, со заеднички сили и отрстанување на политичките манипулации и бизнис интересите на партиите и бизнис елитите оваа држава и овој народ ќе има просперитет.

COMMENTS