Климатските промени вистинска закана за земјоделството и руралниот развој.

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01/2019 од 21.03.2019 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ НА ИНФОРМАТИВНИ, ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОРИВНИ МАТЕРИЈАЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ
НФФ став за законот за вино
Нфф Предлози за Развој на Земјоделството 2018-2022

Васка Мојсовска, претседателка на НФФ со својата приказна и со изнесување на ставовите на Националната федерација на фармери за Al Jazeera Balkans за климатските промени и земјоделството.

COMMENTS