Катастрофална слика во Преспа

Катастрофална слика во Преспа

 Неизвесен откупот на доматите
Оглас за финансиски администратор
Обраќање на Васка Мојсовска, претседател на НФФ на Генералното собрание на НФФ

Климатските промени го одземаат трудот и вредноста на земјоделците и земјоделките. Невидена штета се прави на руралното население. Ваква штета е направена во преспанскиот регион пред неколку дена со тоа што целосното производство на јаболка е уништено во преспанските села Крани, Наколец, Штрбово, Љубојно, Долно Дупени и Стење. Покрај тоа што штета е направена врз земјоделството, материјална штета е направена и во кампот во Крани и околните куќи.

COMMENTS