Одржан состанок на Националната конвенција на ЕУ за РМ

Одржан состанок на Националната конвенција на ЕУ за РМ

НФФ ОГЛАС ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ
Во ек се одвива жетвата
Како до поуспешно искористување на ИПАРД 2

Во  просториите на Министерството за земјоделство се оддржува состанок на програмскиот совет на Работна Група 1 (земјоделство и рурален развој) од Националната конвенција на ЕУ за РМ, каде се дефинираат последните детали за следната сесија која треба да се оддржи на 18 Јуни. Националната федерација на фармери е активно вклучена во Конвенцијата.

COMMENTS