Меѓународниот ден на пчелата

Меѓународниот ден на пчелата

Ефективни, а не дискриминаторни мерки за руралните жени во земјоделските и руралните политики и програми
Сезонски работи во лозов насад и мерки за адаптација кон климатските промени
Среќен празник со надеж за подобри времиња за жените

Во организација на Сојузот на пчеларски здруженија се одбележа Меѓународниот ден на пчелата со саемска манифестација на Плоштад Македонија во Скопје. На самата манифестација учество зедоа и членови на НФФ. На денешниот Светски ден на пчелата, целиот свет се потсетува на важноста на пчелите за животната средина и се испраќаат пораки за заштита на пчелите.
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски изрази посебна благодарност до Република Словенија и до амбасадата на Словенија во Република Северна Македонија, за нивната заложба и иницијатива до Организацијата на Обединети Нации, за 20-ти Мај да биде прогласен за Светски ден на пчелата.

COMMENTS