Земјоделците сами си прават патишта до нивите

Земјоделците сами си прават патишта до нивите

Нфф Предлози за Развој на Земјоделството 2018-2022
Изложба на мед и пчелни производи во Кочани
Договори со сите Тутунари за Реколта 2014

Инфраструктурата значаен сегмент за развој на руралните општини. Пристапните патишта до земјоделските површина се дел од руралната инфраструктура и се под надлежност на самите општини, кои треба да ги прават и одржуваат. Ваквите ветувања има од општините само на збор, но теренски резултати нема.  Па кога не се прават патиштата, земјоделците во прилепското село Мажучиште самоиницијативно се организираа за да ги направат пристапни патиштата кон своите земјоделски површини. Акцијата е добар пример за организиран настап и воедно апел до општините што треба да работат во руралните средини, ако сакаме да ги задржиме селата.
Сликите се испратени од страна на Стеванче Јорданоски, член на УО на НФФ.

COMMENTS