НФФ организира посета на саем за зеленчук и овошје во Солун

НФФ организира посета на саем за зеленчук и овошје во Солун

ОГЛАС ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ
Обука за справување со маститисот во прилепско Мажучиште
Потсекторски групи основа за градење на ставовите на НФФ

Педесетина членови на Националната Федерација на Фармери го посетија саемот за овошје и зеленчук FRESKON  2019 во Република Грција. Посетителите можеа да видат современи машини за пакување на овошје и зеленчук. На саемот се презентираа многу компании кои нудеа современа амбалажа за пакување на свежо овошје и зленчук, но и трговски компании кои бараа производители на свеж зеленчук и овошје.  На саемот можеа да се видат компании готови преработки и овошје и зеленчук. Целта на посетата на саемот беше размена на искуства и следење на новите трендови во земјоделството, со цел да се следат новите технологии и истите да се применат со цел поконкурентно и попрофитабилно земјоделско производство.

COMMENTS