ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01/2019 од 21.03.2019 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ НА ИНФОРМАТИВНИ, ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОРИВНИ МАТЕРИЈАЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01/2019 од 21.03.2019 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ НА ИНФОРМАТИВНИ, ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОРИВНИ МАТЕРИЈАЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ

Ружа Стоимилова: Да се биде сиромашен на село е многу тешко
Трибини „Трендови во јаболкопроизводство “
Годишно обраќање на Васка Мојсовска, претседател на НФФ и управниот одбор на организацијата

COMMENTS