ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01/2019 од 21.03.2019 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ НА ИНФОРМАТИВНИ, ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОРИВНИ МАТЕРИЈАЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01/2019 од 21.03.2019 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ НА ИНФОРМАТИВНИ, ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОРИВНИ МАТЕРИЈАЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ

НФФ реализира средба со АФПЗРР
НФФ:Изменетата мерка од четири годишната Програма за рурален развој и земјоделство е недискриминаторна , развојна и ќе ја следиме имплементацијата
НФФ дел од осмомартовскиот марш

COMMENTS