Добро утро од Будинарци

Добро утро од Будинарци

Декларација за подобрување на социјалната и економската положба на жените од руралните средини
Ефективни, а не дискриминаторни мерки за руралните жени во земјоделските и руралните политики и програми
Оглас за финансиски администратор

Уште во раните утрински часови започнуваат обврските во фармите на сточарите, да се нахрани добитокот, да се измолзи добитокот, исчисти……Од свежото млеко вредните раце на жените подготвуваат урда. Вангелина Пармачка од беровското село Будинарци на традиционален начин подготвува урда.
И нашата држава ќе ги подржи жените од руралните средини ако имаат родено 1 дете и се во брак, а нивната работа не е важна, тие не се граѓани на државата. Навистина ГОЛЕМА СРАМОТА.

COMMENTS