НФФ реализира средба со АФПЗРР

НФФ реализира средба со АФПЗРР

АХВ со препораки за поплавите
Денови на Македонскиот мед
Говор на Васка Мојсовска, претседател на НФФ

Националната федерација на фармери реализира средба со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, каде што се разговараше за имплементацијата на ИПАРД Програмата, Програмите за директни плаќања и Програмата за рурален развој. Генерален заклучок е дека потребни се реализации на вакви средби за размена на информации , искуства и препораки во делот на работата.

COMMENTS