НФФ реализира средба со АФПЗРР

НФФ реализира средба со АФПЗРР

Оглас за финансиски администратор
Пласманот најприоритет на НФФ за 2018
Денови на Македонскиот мед

Националната федерација на фармери реализира средба со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, каде што се разговараше за имплементацијата на ИПАРД Програмата, Програмите за директни плаќања и Програмата за рурален развој. Генерален заклучок е дека потребни се реализации на вакви средби за размена на информации , искуства и препораки во делот на работата.

COMMENTS