НФФ реализира средба со АФПЗРР

НФФ реализира средба со АФПЗРР

Националната Конвенција за Европска Унија на Република Македонија
НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Богданци
Препораки од земјоделски форум „Организирано земјоделство до сигурен пласман“

Националната федерација на фармери реализира средба со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, каде што се разговараше за имплементацијата на ИПАРД Програмата, Програмите за директни плаќања и Програмата за рурален развој. Генерален заклучок е дека потребни се реализации на вакви средби за размена на информации , искуства и препораки во делот на работата.

COMMENTS