НФФ реализира средба со АФПЗРР

НФФ реализира средба со АФПЗРР

Трибини „Трендови во јаболкопроизводство “
Работен состанок со Агенцијата за храна и ветеринарство
We Effect и партнерските организации ја посетија фокус групата во Тимјаник

Националната федерација на фармери реализира средба со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, каде што се разговараше за имплементацијата на ИПАРД Програмата, Програмите за директни плаќања и Програмата за рурален развој. Генерален заклучок е дека потребни се реализации на вакви средби за размена на информации , искуства и препораки во делот на работата.

COMMENTS