Изложба на мед и пчелни производи во Кочани

Изложба на мед и пчелни производи во Кочани

Зголемување на кредитните активности во земјоделството
Трендови во лозарството
Нфф Предлози за Развој на Земјоделството 2018-2022

Во организација на Еколошкото пчеларско друштво „Златна кошница“, од 19 до 21 октомври во Кочани се одржа традиционалната Изложба на мед и пчелни производи. На повеќе штандови во Паркот на Револуцијата беше претставен осоговски, малешевски, плачковички и мед од други краишта на нашава држава. Во рамките на самата манифестација одржа и предавање експертот од Србија, Слободан Јевтиќ и пчеларите разговараа за проблемите и предизвиците во овој сектор.

COMMENTS