Работилница со земјоделци за легализација на објекти на земјоделско земјиште

Работилница со земјоделци за легализација на објекти на земјоделско земјиште

Руралната сиромаштија запоставена од државните институции
Трендови во лозарството
Нфф Предлози за Развој на Земјоделството 2018-2022

Националната федерација на фармери во соработка со Националниот ромски центар со подршка на We Effect организираа работилница за давање на правни совети на земјоделци за легализација на објекти на земјоделско земјиште и легализација на други објекти, еден од големите предизвици во земјоделството, кои преставуваат и кочница за искористеноста на ИПАРД програмата, како и развој на фармите во делот на поголеми инвестици и подобрување на квалитетот на производството. По реализирана работилница со секој учесник се разговараше за неговиот предмет, каде што се дефинираа оделните чекори кои треба да се преземат.

COMMENTS