НФФ започна соработка со КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП

НФФ започна соработка со КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП

„Јуфкијада“ во Јанковец
Честит Илинден
Трибини „Трендови во јаболкопроизводство “

Националната федерација на фармери започна соработка со реномираната консултантска компанија КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП, која отсега ќе обезбедува целосна правна поддршка во сите активности на НФФ. КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП е комплетен правен сервис кој обезбедува правни услуги од сите области на правото и со докажани резултати, потврдува зошто е предводник во своето поле.

COMMENTS