НФФ започна соработка со КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП

НФФ започна соработка со КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП

НФФ – ФЗНХ : Доделана благодарница за успешна соработка
Националната Конвенција за Европска Унија на Република Македонија
Со светилки наградени новинарите од „невидливите“

Националната федерација на фармери започна соработка со реномираната консултантска компанија КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП, која отсега ќе обезбедува целосна правна поддршка во сите активности на НФФ. КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП е комплетен правен сервис кој обезбедува правни услуги од сите области на правото и со докажани резултати, потврдува зошто е предводник во своето поле.

COMMENTS