НФФ започна соработка со КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП

НФФ започна соработка со КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП

Промовирање на кратки прегледи на ЕУ земјоделските политики
Говор на Васка Мојсовска, претседател на НФФ
Пласманот најприоритет на НФФ за 2018

Националната федерација на фармери започна соработка со реномираната консултантска компанија КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП, која отсега ќе обезбедува целосна правна поддршка во сите активности на НФФ. КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП е комплетен правен сервис кој обезбедува правни услуги од сите области на правото и со докажани резултати, потврдува зошто е предводник во своето поле.

COMMENTS