НФФ започна соработка со КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП

НФФ започна соработка со КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП

НФФ Активности за лобирање и застапување 2018
Земјоделците сами си прават патишта до нивите
ОГЛАС ЗА НОВИНАР ЗА УРЕДУВАЊЕ И ПИШУВАЊЕ НА ТЕКСТОВИ ВО РЕГИОНАЛНОТО СПИСАНИЕ TOKA IME

Националната федерација на фармери започна соработка со реномираната консултантска компанија КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП, која отсега ќе обезбедува целосна правна поддршка во сите активности на НФФ. КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП е комплетен правен сервис кој обезбедува правни услуги од сите области на правото и со докажани резултати, потврдува зошто е предводник во своето поле.

COMMENTS