Средба на земјоделците со ЕУ делегацијата во РМ во Преспа

Средба на земјоделците со ЕУ делегацијата во РМ во Преспа

Донесен новиот правилник зa продажба од куќен праг
НФФ информација за соработка, координација и поддршка во делот на справување со проблемите и последиците во земјоделството и руралниот развој предизвикани од состојбите со Корона вирусот во земјата
Честит Рамазан Бајрам

Средба на земјоделците со ЕУ делегацијата во РМ во Преспа

НФФ во соработка со своето здружение членка Благој Котларовски организира средба на земјоделците од преспанскиот регион со ЕУ делегацијата во Македонија околу проблемите и предизвиците каде што ЕУ може да помогне преку ИПА програмата односно во делот на пласман и подобро производство на јаболка, како и справување со климатските промени, рурален туризам и рурална инфраструктура. Во вториот дек ЕУ проектот за поддршка за развој на земјоделските задруги и пренесување на искуство од Република Србија.На средбата од страна на Делегацијата на Европската унија во Република Македонија присуствуваше г-дин Никола Бертолини, Шеф за соработка на ЕУ и г-ѓа Марга Делева, Раководител во секторот за ЕУ за земјоделство и рурален развој,константинос Супилас, Програмски менаџер за земјоделство и рурален развој во Делегацијата на ЕУ и Васка Мојсовска, претседател на Националната федерација на фармери.

COMMENTS