Прв земјоделски форум 

Прв земјоделски форум 

Снежана Танева :Сите сметаат дека јас не сум смеела да земам имот од татко ми
Едукација преку студиски кружок за наводнување во услови на климатски промени
НФФ ОГЛАС ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

Пазарни можности, климатски промени

Прв земјоделски форум – Пазарни можности, климатски промени. Земјоделците гласно ги презентираа своите ставови и препораки како да се реши горливиот проблем со договорното производство, пласманот и климатските промени. Благодарност до Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје за подршка на земјоделците во градењето на нивните ставови. На форумот со поздравен говор се обрати Васка Мојсовска, претседател на НФФ, проф. д-р Вјеколсав Танасковиќ, декан на Факултетот за земјоделски науки и храна . Заклучоците од форумот ќе бидат објавени во вторник на facebook страната на НФФ и веб страната и отворена е дискусијата за коментари понатаму следуваат преговори и разговори со надлежните институции. Форумот е дел од активностите на проектот „Институционален развој на НФФ“, подржан шведскиот коопеативен центар We Effect.

COMMENTS