НФФ: Честит 1 Мај –  Денот на работникот

НФФ: Честит 1 Мај –  Денот на работникот

Ефективни, а не дискриминаторни мерки за руралните жени во земјоделските и руралните политики и програми
Договори со сите Тутунари за Реколта 2014
Зимска работилница во Кочни

Националната федерација на фармери Ви го честита 1 Мај –  Денот на работникот и посакува подобри времиња за сите работници во државата. Во Република Македонија  во земјоделството сеуште е многу малку вреднуван и почитуван работниот труд. Тоа го покажува и статистиката, односно  85% од земјоделците влегуваат во категоријата на неплатени семејни работнии. Затоа, ние како земјоделци сметаме дека политиките на државата треба да се во насока на еконосмко јакнење на работниците за обезбедување на нивен достоен и убав живот.

COMMENTS