Редовна  седница на Годишно Собрание на НФФ

Редовна  седница на Годишно Собрание на НФФ

Пласманот најприоритет на НФФ за 2018
НФФ средба со Фармери од Малезија
Посета на земјоделски саем во Пловдив

Националната федерација на фармери на 30, април, 2018 (понеделник) ќе одржи Редовна  седница на Годишно Собрание, каде што ќе се разгледуваат и усвојуваат активностите кои следуваат за тековната година и стратешкиот план на организацијата. Во официјалниот дел со свој говор на Собранието ќе се обрати Васка Мојсовска,  претседател на НФФ.

COMMENTS