Редовна  седница на Годишно Собрание на НФФ

Редовна  седница на Годишно Собрание на НФФ

Националната федерација на фармери е против зголемување на акцизата за горива
Презентирана декларацијата на ООН за правата на селаните
Јавен повик бр. 02/2019 за прибирање понуди за набавка на ново патничко моторно возило за потребите на Националната федерација на фармери

Националната федерација на фармери на 30, април, 2018 (понеделник) ќе одржи Редовна  седница на Годишно Собрание, каде што ќе се разгледуваат и усвојуваат активностите кои следуваат за тековната година и стратешкиот план на организацијата. Во официјалниот дел со свој говор на Собранието ќе се обрати Васка Мојсовска,  претседател на НФФ.

COMMENTS