Редовна  седница на Годишно Собрание на НФФ

Редовна  седница на Годишно Собрание на НФФ

Нфф Предлози за Развој на Земјоделството 2018-2022
Заложби за решавање на проблемот со пласманот и климатските промени
Започнa исплатата на штети од пролетните мразеви

Националната федерација на фармери на 30, април, 2018 (понеделник) ќе одржи Редовна  седница на Годишно Собрание, каде што ќе се разгледуваат и усвојуваат активностите кои следуваат за тековната година и стратешкиот план на организацијата. Во официјалниот дел со свој говор на Собранието ќе се обрати Васка Мојсовска,  претседател на НФФ.

COMMENTS