Трибини „Трендови во јаболкопроизводство “

Трибини „Трендови во јаболкопроизводство “

Заложби за решавање на проблемот со пласманот и климатските промени
Годишно обраќање на Васка Мојсовска, претседател на НФФ и управниот одбор на организацијата
НФФ реализира средба  со државниот секретар на Министерството за труд и социјална политика, Јована Тренчевска

Oтворената едукакитвна трибина „Трендови во јаболкопроизводството “

Националната федерацијата на фармери (НФФ) организира Отворената едукакитвна трибина „Трендови во јаболкопроизводството “во соработка со Општина Ресен и здржението на јаболкопроизводители „Благој Котлароски“. Трибината ќе се одржи во Ресен на 26.02.2018 (понеделник) со почеток во 16:00 часот во општинската сала во Ресен.

На самата средба ќе бидат презентирани трендовите со кои се соочува јаболкопроизводството, како еден од најзначајните земјоделски сектори во Република Македонија, како и адаптирање на овој сектор врз новите климатски промени . Презентација за трендовите во јаболкопроизводството ќе одржи

проф. д-р Маријан Кипријановски.

COMMENTS