Category: Изданија

1 2 10 / 13 POSTS

Водичот за лидерство и претприемништво на жените во руралните средини во насока на зајакнување на жените и подобрување на нивниот економски, социјале [...]
Декларацијата на ООН за правата на селаните и другите лица кои работат во руралните средини

Декларацијата на ООН за правата на селаните и другите лица кои работат во руралните средини

ООН Декларацијата за правата на селаните и другите лица кои работат во руралните средини е нов инструмент на Обединети нации за човекови права кој [...]
1 2 10 / 13 POSTS