Пласманот најприоритет на НФФ за 2018

Пласманот најприоритет на НФФ за 2018

Трибини „Трендови во јаболкопроизводство “
НФФ средба со Фармери од Малезија
Денови на Македонскиот мед

Решавање на проблемите со пласманот и договроното производство, како и справување со предизвиците со климатските промени се приоритет на Националната федерација на фармерите на кои што ќе се работи во 2018 година.

Токму вакви конкретни предлози и активности се дефинирани на средбата каде што присуствуваа потсекторските групи на Националната федерација на фармерите.

COMMENTS