Пласманот најприоритет на НФФ за 2018

Пласманот најприоритет на НФФ за 2018

Сезонски работи во лозов насад и мерки за адаптација кон климатските промени
НФФ оnline едукативни средби за ЕУ земјоделската политика и процесите за европското земјоделство и руралниот развој
Соопштение

Решавање на проблемите со пласманот и договроното производство, како и справување со предизвиците со климатските промени се приоритет на Националната федерација на фармерите на кои што ќе се работи во 2018 година.

Токму вакви конкретни предлози и активности се дефинирани на средбата каде што присуствуваа потсекторските групи на Националната федерација на фармерите.

COMMENTS