Пласманот најприоритет на НФФ за 2018

Пласманот најприоритет на НФФ за 2018

НФФ започна соработка со КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП
Климатскките промени закана за македонското овоштарство
Трендови во лозарството

Решавање на проблемите со пласманот и договроното производство, како и справување со предизвиците со климатските промени се приоритет на Националната федерација на фармерите на кои што ќе се работи во 2018 година.

Токму вакви конкретни предлози и активности се дефинирани на средбата каде што присуствуваа потсекторските групи на Националната федерација на фармерите.

COMMENTS