Пласманот најприоритет на НФФ за 2018

Пласманот најприоритет на НФФ за 2018

Поставени пластеници кај семејства кои имаат лица со попречености во Струмичкиот регион и во М. Брод
Нфф Предлози за Развој на Земјоделството 2018-2022
Генералното собрание ја донесе петгодишната стратегија на НФФ

Решавање на проблемите со пласманот и договроното производство, како и справување со предизвиците со климатските промени се приоритет на Националната федерација на фармерите на кои што ќе се работи во 2018 година.

Токму вакви конкретни предлози и активности се дефинирани на средбата каде што присуствуваа потсекторските групи на Националната федерација на фармерите.

COMMENTS