НФФ средба со Фармери од Малезија

НФФ средба со Фармери од Малезија

Cубвенционирана цена за посета на ИЗС во Нови Сад
ОГЛАС ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ
Честит Велигден

НФФ средба со Националната организација на фармери од Малезија

На 18 јануари Националната федерација на фармери имаше посета на 18 члена делегација на Националната организација на фармери од Малезија NAFAS предводена од претседателот Saipolbahari bin suib.

На средбата фармерите од Малезија се информираа за македонскиот аграр, и се интересираа за организациската поставеност на НФФ како и за начинот на функционирање на Националната федерација на Фармери. Тие истакнаа дека Малезиската федерација на Фармери има големо членство кое брои околу 1 милион членови кои се поделени во 17 области со кое раководи раководство со мандат од 4 години.

Малезиските Фармери беа заинтересирани за соработка покрај другото се интересираа за секторот живинарство. На средбата присуствуваше компанијата Левидија која на Националната организација на фармери од Малезија им презентираше можности за инвестирање во повеќе области од македонскиот аграр. Фармерите од малезија се заблагодарија за средбата и изразија подготвеност за соработка со НФФ во иднина.

COMMENTS