Едукакитвна трибина „Трендови во лозарството “

Едукакитвна трибина „Трендови во лозарството “

НФФ организира обуки со сточарите и ги информира за законските регулативи
Обука на млади фармери за органско производство
Акциски план НФФ

Националната федерацијата на фармери (НФФ)  организира oтворената едукакитвна трибина „Трендови во лозарството “.

НФФ  трибината ја организира во соработка со АПРЗ и Институтот за земјоделство на 12.02.2018 (понеделник) со почеток во 18:00 часот во општинската сала во Неготино. Предавач на настанот е проф. д-р Климе Белевски.

Настанот е дел од манифестацијата на општина Неготино која се организира по повод Св.Трифун – 14.02. 2018.

На самата средба ќе бидат презентирани трендовите со кои се соочува лозарството, како еден од најзначајните земјоделски сектори во Република Македонија, како и адаптирање на овој сектор врз новите климатски промени .

 

COMMENTS