Извршна Канцеларија

Стеван Орозовиќ – Извршен директор

Билјана Петровска – Митревска – Проектна менаџерка

Виданка Мартиновска – Административна и финансиска координаторка

Даниела Антоновска – Проектна координаторка

Благојче Најдовски- Менаџер за членство и услуги

Бобан Ѓоковиќ – Координатор за финансиско работење

Регионално претставување на НФФ се реализира преку четири регионални инфо точки на Националната федерација на фармери:

Здружението на овоштари „Благоја Котларовски“

Земјоделската Задруга „ Агро Богданци“

Здружението „Поречка Матица“

Здржението „Јавор “