Извршна Канцеларија

Стеван Орозовиќ – Извршен директор

Билјана Петровска – Митревска – Проектен менаџер

Виданка Мартиновска – Проектен кординатор

Мирјана Манчевска – Финансиски менаџер и сметководител (надворешен соработник)

Благојче Најдовски- Менаџер за членство и услуги

Бобан Ѓоковиќ – Кординатор за финансиско работење

Џејлан Велиу – Административен асистент

Регионално претставување на НФФ се реализира преку четири регионални инфо точки на Националната федерација на фармери:

Здружението на овоштари „Благоја Котларовски“

Земјоделската Задруга „ Агро Богданци“

Здружението „Поречка Матица“

Здржението „Јавор “