ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА


СТЕВАН ОРОЗОВИЌ

Извршен Директор

Со своето долгогодишно искуство во поддршка на земјоделството и руралниот развој како во Република Македонија така и во регионот, Орозовиќ ги пренесува најзначајните елементи во неговата работа како Извршен Директор на најголемата чадор организација во земјоделството во Република Македонија. Во рамките на организацијата Орозовиќ е задолжен за управување со финансиските и човековите ресурси, административен менаџмент и спроведување на усвоените стратегии и документи од страна на Управниот Одбор и Генералното Собрание.

Е-Пошта: stevan.orozovic@nff.org.mk  

МИРЈАНА МАНЧЕСКА

Финансиски Менаџер

Со својата посветеност, труд и постојаната присутност во светот на бројките, Мирјана Манческа веќе некое време го раководи финансиското портфолио на организацијата. Нејзината работа во организацијата вклучува сметководство, администрација и финансиски менаџмент кој одговара на потребите на секојдневното работење. Секојдневното унапредување, информирање и едукација е гаранција за задржување на висок квалитет на работа.

Е-Пошта: mirjana.mancheska@nff.org.mk 

БИЛЈАНА ПЕТРОВСКА МИТРЕВСКА

Менаџер за проекти

Билјана Петровска Митревска  е одговорна за истражување и развој на нови проектии земјоделски анализи, како и за менаџирање на еден од најзначајните долгогодишни проекти за Институционален Развој на организацијата во партнерство со шведската организација WE EFFECT, а поддржан од SIDA. Како тимски играч, таа е непоправлив перфекционист, упорен и фокусиран работник, партнер кој може да го посакате. Во слободно време таа е активист за човековите права и љубител на убаво напишаниот збор.

Е-Пошта: biljana.petrovska@nff.org.mk

БЛАГОЈЧЕ НАЈДОВСКИ

Менаџер за членство и услуги

Најдовски е Менаџер за членство и услуги со директна одговорност и обврски за развој на членството на НФФ, мобилизација на члнеството во разни активности, идентификација на потребите на членството како и развој на пакет услуги кои ќе одговорат на нивните барања. Истовремено е одговорен за организација и печатење на списанието Моја Земја и останатите публикации на ФФРМ. Како тимски играч секогаш е спремен да биде решение кое нуди напредок, фотографијата му е вечна љубов, а пчеларењето хоби.

Е-Пошта: blagojce.najdovski@nff.org.mk