Category: Вести

1 2 3 4 5 10 30 / 98 POSTS
НФФ: Регулирање на откупот на грозје

НФФ: Регулирање на откупот на грозје

Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, денеска се одржа работен состанок со претставници од лозаро-винарскиот сектор на кој ш [...]
Сточaрите бараат прогласување на јагнето за стратешки производ

Сточaрите бараат прогласување на јагнето за стратешки производ

Во Теово одржана обука за лобирање изастапување со здружението Агроцентар, членка на НФФ. Обуката е спроведена во организација на Националната федера [...]
НФФ реализира средба со АФПЗРР

НФФ реализира средба со АФПЗРР

Националната федерација на фармери реализира средба со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, каде што се разговараш [...]
Ефективни, а не дискриминаторни мерки за руралните жени во земјоделските и руралните политики и програми

Ефективни, а не дискриминаторни мерки за руралните жени во земјоделските и руралните политики и програми

  Жените од руралните средини се невидливи и заборавени од страна на државата. Социјалната исклученост, невработеноста, родовата диск [...]
НФФ организира обуки со сточарите и ги информира за законските регулативи

НФФ организира обуки со сточарите и ги информира за законските регулативи

Околу 100 стоачри присуствуваа на работилниците организирани од НФФ со подршка на Шведскиот кооперативен центар We Effect, каде што беа информирани де [...]
Обраќање на Мојсовска на 20 годишниот јубилеј на Агенцијата за потикнување и развој на земјоделството  и 50 години советодавен јавен сервис

Обраќање на Мојсовска на 20 годишниот јубилеј на Агенцијата за потикнување и развој на земјоделството и 50 години советодавен јавен сервис

Со поздравен говор на 20 годишниот јубилеј на Агенцијата за потикнување и развој на земјоделството во РМ и 50 години советодавен јавен сервис, се об [...]
НФФ ги презентира своите активности пред студентите на Факултетот за земјоделкси науки и храна

НФФ ги презентира своите активности пред студентите на Факултетот за земјоделкси науки и храна

60 студенти од прва година на Факултетот за земјоделкси науки и храна во Скопје присуствуваа на презентацијата на Националата федерација на фармери [...]
Изложба на мед и пчелни производи во Кочани

Изложба на мед и пчелни производи во Кочани

Во организација на Еколошкото пчеларско друштво „Златна кошница“, од 19 до 21 октомври во Кочани се одржа традиционалната Изложба на мед и пчелн [...]
Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат. Ова е главната по [...]
Декларација за подобрување на социјалната и економската положба на жените од руралните средини

Декларација за подобрување на социјалната и економската положба на жените од руралните средини

Министерство за труд и социјална политика и Министерството за земјоделство заедно со Националната федерација на фармери и Мрежата за рурален развој на [...]
1 2 3 4 5 10 30 / 98 POSTS